Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
En guide til palæstinensisk kristendom
boglogo
En guide til palæstinensisk kristendom
af Knud Jeppesen, Peter Lodberg, Sarah E. Lodberg, Knud Ove Mandrup, Lars Mandrup, Leif Vestergaard
Bogen er på 132 sider.
Format: A5.
Pris: 150 kr. (+ porto).


En guide til palæstinensisk kristendom

Gennem århundreder har mennesker rejst til Jerusalem som pilgrimme, turister, soldater, flygtninge og handelsfolk. Byen og landet mellem Middelhavet og Jordandalen tiltrækker mennesker fra hele verden. Den religiøse og kulturelle mangfoldighed fascinerer. Ofte kan den lokale befolkning føle sig overset eller tilsidesat, fordi interessen for deres by og land skal tjene et højere religiøst, politisk eller historisk formål.


Det gælder ikke mindst de kristne palæstinensere. Deres antal skrumper i disse år. Det bliver stadig vanskeligere for dem at få fortalt omverdenen, at der i århundreder har eksisteret kristne menigheder, familier, kirker og klostre i Israel og Palæstina. De kristne repræ­­sen- ­terer hele den brogede kirkehistorie, men de vil ikke kun være historie, men også nutid og fremtid.


Denne guide-bog er en hjælp til at finde, forstå og besøge de kristne palæstinensere. Den indeholder en gennemgang af kirkens lange historie i området og en beskrivelse af kirker, der er værd at besøge. Desuden beskæftiger den sig med temaerne vand, land, mur, stat og folk, som spiller en afgørende rolle for de kristne palæstinenseres livsbetingelser. Derfor indeholder bogen også afsnit om disse temaer, så man kan forberede sig på denne del af den israelske og palæstinensiske virkelighed.