Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Den Florissante Periode
boglogo
Den Florissante Periode
af Flemming Hørnø
Bogen er på 300 sider.
Format: A5.
Pris: 300 kr. (+ porto).


Den Florissante Periode

Den florissante periode, som omfatter det sidste kvarte århun­drede i 1700-tallet, var meget dramatisk, dels fordi Gottorperne i hertugdømmerne tiltog sig mere og mere magt, som nær havde kostet os dette gamle danske landområde, og dels fordi denne tidsperiode var én af de mest givtige overhovedet for Danmark, da det lykkedes vore behændige politikere, – især Bernstorff­erne – at føre en klog neutralitets- og handelspolitik.

Et andet af bogens paradokser er enkedronning Juliane Maries mangeårige, forbavsende og ret fortrolige korres­pondance med én af Europas mægtigste mænd, Frederik II den Store, som sammen med faderen havde rejst den tidligere lille tyske delstat Brandenburg til den frygtede militærstat Preussen.

Derudover rummer bogen en række episoder, som f.eks. det lille russiske hofs ophold i Horsens i adskillige år og en meget ung kgl. skuespillers bortførelse af en ældre adelig person, som medvirker til at beskrive tidsperioden.