Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Slægten Podebusk
boglogo
Slægten Podebusk
af Johannes Bredal
Bogen er på 184 sider.
Format: A5.
Pris: 250 kr. (+ porto).


Slægten Podebusk

I år 1340 blev den 20 år gamle Valdemar, søn af Christoffer 2., dansk konge. Han var vokset op ved den tyske kejser Ludvig den 4.s hof og blev kendt som Valdemar Atterdag.


Det land, han var blevet konge over, var næsten ikke eksisterende. Det meste af landet var pantsat til de holstenske grever, og landet var reelt gået bankerot. Der ventede derfor den unge konge en næsten umulig opgave. Opgaven med at samle og genopbygge Danmark. Men han tog den på sig, og det lykkedes for ham at få nogenlunde samling på det splittede danske rige.


I 1350 efter et plyndringstogt i Nordtyskland mødte kongen i Pommern en person, der skulle få umådelig stor betydning for både konge og fædreland. Personen var en ung prins og fyrstesøn fra øen Rügen ud for Stralsund.


Han hed Henning von Putbus, senere fordansket til Henning Podebusk, og kom til Danmark som Valdemar Atterdags gode ven og sparringspartner. Om ham og hans slægt handler denne bog.