Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Jeg var Advokatsamfundets generalsekretær
boglogo
Jeg var Advokatsamfundets generalsekretær
af Ole Stig Andersen
Bogen er på 302 sider.
Format: A5.
Pris: 300 kr. (+ porto).


Jeg var Advokatsamfundets generalsekretær

Forfatteren, der i 10 år var administrativ chef – generalsekretær – for Det danske Advokatsamfund, tiltrådte sin nye stilling ved begyndelsen af en epoke, hvor rammerne for de danske advokaters virksomhed blev forandret på skelsættende måde. De konkurrencebegrænsende skranker, som havde beskyttet advokaterne, blev nedbrudt samtidig med, at verdenen uden for – specielt i EU’s medlemsstater – åbnede for advokaterne. Samtidig måtte advokaterne også gøres i stand til at drage nytte af den tekniske udvikling med hensyn til elektronisk databehandling. Denne udvikling krævede en ny advokatpolitik, som forfatteren redegør for. I omtalen af Advokatsamfundet efter hans fratræden rejser han spørgsmålet, om advokatsamfundets ledelse burde have medvirket til, at der blev etableret en ny landsdækkende advokatorganisation – Danske Advokater.


Forfatteren omtaler de mange rejser, som stillingen som generalsekretær førte med sig. Rejserne forandrede afgørende hans vurdering af livsbetingelserne for den ikke privilegerede del af menneskeheden samt de vestlige befolkningers udnyttelse af planetens ressourcer. Dette kommer klart til udtryk i de konkluderende afsnit sidst i bogen.