Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Glumsø private Mellem- og Realskole
boglogo
Glumsø private Mellem- og Realskole
af Inge Lise Jensen
Bogen er på 206 sider.
Format: A5.
Pris: 198 kr. (+ porto).


Glumsø private Mellem- og Realskole

Allerede fra 1902, og længe før jernbanen kom til byen, var der en privatskole ”Den Lusefrie” på Sorøvej i Glumsø. Den blev fra 1906 drevet af

frøknerne Brummerstedt.

Men fremsynede mænd i Glumsø og nærmeste omegn ville noget mere, så i starten af 1914 indkaldte 3 Glumsøborgere til møde i Glumsø Gæstgiveri d. 20. februar, og d. 4. marts blev Aktieselskabet Glumsø Realskole stiftet.

Ved skæbnens gunst lykkedes det at få den fremragende skolemand Olaf Lange, der havde drevet privatskole i missionsbyen Haslev i 20 år, som skolebestyrer.

Den 1. september 1914 stod skolebygningerne klar ”på en bakke nord for byen” (Realskolevej), og undervisningen startede med 55 elever.

Olaf Lange kæmpede en brav kamp i 4 år, inden han i 1918 forlod skolen for at blive Undervisningsministeriets tilsynsførende ved realskolerne.

Munk Hansen var derefter skolebestyrer indtil 1931. I 1924 kom jernbanen til Glumsø, og det gav en stor udvidelse af skolens opland.

Elevtallet steg markant, og fremtiden syntes lys, men Munk Hansen begik et efter datidens moralbegreber alvorligt fejltrin og måtte forlade skolen.

Aage Rasmussen overtog skolen i 1931 og var en dygtig skoleleder gennem 30’ernes økonomiske krise, besættelsen og en vanskelig efterkrigstid.

Under Aage Rasmussen nåede skolen et elevtal på over 200 i 1958. Aage Rasmussens hustru Esther, der havde været ham en god støtte, var død i 1954 kun 47 år gammel, og det var et hårdt slag for skolebestyreren.

På grund af en ny skolelov, kombineret med Glumsø-Bavelse sogneråds uvilje til at søge skolen fortsat i samarbejde med nabokommunerne, måtte skolen lukke efter 50 års virke i 1964.

I bogen kan man år for år læse om skolens historie og dens mangeartede kulturelle arrangementer. Den indeholder profiler af mange af skolens

lærere, en gennemgang af elevforeningens virke og en komplet fortegnelse over alle, som har taget eksamen fra Glumsø private Mellem- og

Realskole.