Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Livet i Danmark I 1860-1940
boglogo
Livet i Danmark I 1860-1940
af Aage Staffe
Bogen er på 274 sider.
Format: 21 x 28.
Pris: 250 kr. (+ porto).


Livet i Danmark I 1860-1940

Med eksempler fra dagliglivet får læseren kendskab til udvikling og betingelser for den brede befolkning.

Vi følger udviklingen fra stavnsbånd til fæstebønder - til den indeklemte husmand - danske landarbejderes kår - deres flugt til byerne og USA - importen af polske landarbejdere - roepigerne på herregårdene og kan dermed sammenligne med situationen i dag.

Fremskridt indenfor landbruget og de faktorer, der lå til grund for disse fremskridt omtales, men de negative følger i form af landbrugets forurening og de nye videnskabelige tiltag eksempelvis i form af gensplejsning overses ikke. Arbejdsmarkedets Grundlov - Septemberforliget af 1899 - arbejderderbeskyttelse - love mod børnearbejde - farer på arbejdspladserne - arbejdskampe med forskellige aktionsformer opfylder de fleste krav til elementær viden om vort samfund.

Vore Grundlovssikrede rettigheder - retssikkerhed - udmøntet i adskillelse af og uafhængighed mellem den lovgivende - den udøvende og dømmende magt og ikke mindst de gentagne overtrædelser af eller rettere mistolkninger af lovene efter politikeres uudtalte ønsker beskrives.