Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
1996 Indtryk Cambodja 2012
boglogo
1996 Indtryk Cambodja 2012
af Aage Staffe
Bogen er på 134 sider.
Format: 21 x 25 cm..
Pris: 200 kr. (+ porto).


1996 Indtryk Cambodja 2012
I 1996 foretog vi igennem fire måneder en rejse i Burma, Cambodja og Vietnam. Vennerne opfordrede mig til at skrive en bog om rejsen i Cambodja. 

Det gennemgående tema er, at uanset om man er ung eller ældre, vil rejser i fremmede kulturer med rygsæk udvikle og give oplevelser for livet samt udvide den rejsendes horisont. 
Uden at prædike belyses, at et demokratis kvaliteter ikke er statisk, men er skiftende - afhængigt af en lang række faktorer - offervilje i kontrast til magtbrynde - egocentrisk grådighed - med ensidig udnyttelse af landets rigdomme, og for Burmas vedkommende en samvittighedsløs udnyttelse af narkotikas muligheder for at berige sig.

Den enkelte borgers holdninger og indsats betydning er indirekte belyst.

Om Buddhismens Ikke - Volds budskab har betydet, at et korrupt, undertrykkende militærdiktatur har kunnet beholde magten i mere end 60 år, har jeg endnu ikke fundet et endegyldigt svar på.

De etniske minoriteters kamp i områderne grænsende til Thailand er belyst. Tillad mig at nævne, at vi i 1989 - 90 forsøgte at rejse illegalt ind i Burma ved floden Riwer Kwai til De tre Pagoders Pas, men måtte opgive pga. krigshandlinger. Senere tog vi fra Den gyldne Trekant op i bjergene.

Et af vore formål med bøgerne er udover at give ungdommen gode råd og lyst til at tage ud med rygsæk i den store verden er, som pacifister uden prædiken eller løftede pegefingre, at belyse- At krige kun har tabere, ofte forårsaget af uvidenhed om kriges omkostninger og ikke mindst gridskhed - magtbegær og stormagters realpolitik. Vi har tændt alle advarselslamper mod forskellige ismer i form af overophedet idealisme - nationalisme - kommunisme - nazisme osv..