Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Tællelyset
boglogo
Tællelyset
af H. C. Andersen
Bogen er på 10 sider.
Format: A5.
Pris: 50 kr. (+ porto).


Tællelyset

Manuskriptet “Tællelyset” blev fundet i efteråret 2012 på Lands- arkivet i Odense af slægtsforskeren Esben Brage, som benyttede privatarkivet fra familien Plum, en kendt præsteslægt.

I Plum-familiens arkiv lå en afskrift af “Tællelyset”, dedikeret til “Madame Bunkeflod”. I øverste højre hjørne står, at afskriften er givet “Til P. Plum fra hans ven Bunkeflod”.

Som barn besøgte H. C. Andersen hyppigt præsteenken madame Bunkeflod, som boede i en stiftelse nær hans barndomshjem. Hun fik stor betydning for hans lyst til at digte, og hans tro på at han kunne. Madame Bunkeflod havde en søn, Hans, der som voksen blev lærer ved Trinitatis Kirke i København, og det er sandsynligvis ham, der har foræret afskriften til Plum.

Forbindelsen til familien Bunkeflod samt hele eventyrets form, motiv og stil, får H. C. Andersen-eksperten Ejnar Stig Askgård til at konkludere: “Det er min vurdering, at det er en afskrift af et af H.C. Andersens tidligste eventyr. Der er tale om et ungdomsarbejde, der ligger før Andersens egentlige debut som forfatter og digter. Så manuskriptet Tællelyset må henregnes til at være det første eventyr fra H.C. Andersens hånd”.