Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Religion og Poesi
boglogo
Religion og Poesi
af M.A. Dalby
Bogen er på 56 sider.
Format: A5.
Pris: 125 kr. (+ porto).


Religion og Poesi

Religion og Poesi er to mægtige kulturfrembringelser, som har eksisteret, siden menneskets bevidsthed dæmrede og blev klar over sin egenart og sin skæbne og uundgåelige død. De optræder i alle kendte menneskelige grupperinger.

Det mente allerede Plutarch, en græsk historiker og polyhistoriker, som levede fra 46 til 127 v.t.


Han skrev blandt meget andet et underholdende værk med sammenlignende biografier af græske og romerske berømte personer. Hans synspunkter på religionens udbredelse i verden er bekræftet af moderne antropologi. Religio (latin) betyder at knytte forbindelse, at være gudfrygtig. Poesi (græsk) betyder at skabe. Begge gør krav på sandhed, religionens sandhed, poesiens sandhed. Begge kan opleves som skabende sandheder og som uudtømmelig inspirerende visdom og skønhed.