Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Folk i smilets by og andre sære steder
boglogo
Folk i smilets by og andre sære steder
af Henning Stampe-Degn
Bogen er på 164 sider.
Format: A5.
Pris: 149 kr. (+ porto).


Folk i smilets by og andre sære steder

Henning Stampe-Degn er født i 1937 på Trøjborg i den nordlige del af Århus. Efter realeksamen i 1954 blev han kontorassistent, gik på studenterkursus om aftenen og læste senere jura ved Århus Universitet i sin fritid. Blev cand. jur. i 1966 og virkede som offentlig anklager i tre år ved Nakskov Politi, derefter ved Statsadvokaten i Viborg, og efter yderligere fire år flyttede han til Viborg Politi.

I 1974 vendte han tilbage til sin fødeby, hvor han efter fem år som chefanklager blev vicepolitimester. I sommeren 2000 valgte han at gå på pension for at kunne hellige sig sin store interesse: At skrive og fortælle.

I nogle år var han kronikør og klummeskribent ved byens største lokalavis, Århus Stiftstidende. I december 2002 udkom hans bog,

”Mål ikke din dag i timer. En Trøjborgdreng fortæller”, hvori han beretter om Trøjborg, sommer og vinter i skolen, i skoven, ved stranden og Århus havn i årene fra 1930 til omkring 1960.

”Folk i Smilets By og andre sære steder” er kortprosa. I essays, reportager og portrætter fortæller Henning Stampe-Degn om nutidens

Århus og om folk, han har mødt dér og i fremmede lande. Bogen indeholder bl.a. nogle udvalgte kronikker og klummer i let omskrevet

form, og der er enkelte noveller, psykologiske gysere så at sige.

Forfatteren bobler af fortællelyst og demonstrerer sin særlige evne til at anskue tingene fra skæve vinkler. ”Folk i Smilets By og andre

sære steder” er en alvorlig sag, men forfatterens motto skinner tydeligt igennem det meste af bogen:

”Et liv uden humor er som en sildemad uden snaps!”.