Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Sønderjysk bondedrengs vej til bogen
boglogo
Sønderjysk bondedrengs vej til bogen
af Jens Rasmussen
Bogen er på 374 sider.
Format: A5.
Pris: 300 kr. (+ porto).


Sønderjysk bondedrengs vej til bogen

Denne erindringsbog beskriver forfatterens barndom, ungdomsliv og professionelle virke frem til 1958. Efter nogle kapitler om faderens og moderens slægter fortælles der om bondedrengens opvækst i en lille sønderjysk landsby 15 km nordvest for Aabenraa. Drengen var på forhånd bestemt til at blive bonde, som alle i hans slægt havde været, men sognets præst mente at han burde studere og tog initiativ til, at han efter konfirmationen gennem en prøve kunne optages i Aabenraa Statsskoles 3. mellem. Hans oplevelser her beskrives indgående, ligesom hans studium ved Aarhus Universitet, hvorfra han tog eksamen som cand.mag. i fransk, engelsk og latin.


Herefter følger kapitler om hans arbejdsliv, hvor han bliver ansat som redaktionssekretær ved Samlerens Forlag og senere medredaktør af tidsskriftet "Samleren". Samtidig varetager han en stilling som adjunkt i fransk ved Niels Brocks Handelsskole og senere som lektor ved Handelshøjskolen i København. Samlerens Forlag havde som særlig aktivitet under besættelsen udgivelse af illegale skrifter, og i februar blev alle de ansatte efter en razzia af Gestapo indsat i Vestre Fængsel, heriblandt Jens Rasmussen, der senere blev sendt til Frøslevlejren. I de seneste kapitler i bogen skildres tiden efter befrielsen og forfatterens engagement i undervisning og forskning, som førte til en disputats i 1958 om fransk prosa i det 15. århundrede.


Jens Rasmussen har siden sin tid som professor i fransk ved Handelshøjskolen fra 1965-1986 været fagligt aktiv. Han har udgivet forskellige tekster, som han har behandlet i sin disputats, nemlig to ridderromaner i 2006 og i 2013 det satiriske værk "Ægteskabets 15 glæder", som beskriver de genvordigheder og plager, den gifte mand bliver udsat for.