Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Mejersken
boglogo
Mejersken
af Jørgen Holm
Bogen er på 260 sider.
Format: A5.
Pris: 250 kr. (+ porto).


Mejersken

Mejersken er et bud på godtfolks liv og levevilkår i slutningen af 1800-tallet. Det er også fortællingen om det unge par, Marie og Jens, der overtager familieejendommen, en forfalden og gældstynget ejen­dom i Østvendsyssel. Med Maries uddannelse som mejerske og begges energiske indsats lykkes det at gøre ejendommen til et mønsterbrug, der var med til at præge udviklingen i området.


Samtidig er familien Fabricius på godset Ellestrup på vej ud i en økonomisk og social deroute. Mellem andre familier indgås en ægteskabelig alliance til sikring af parternes økonomiske interesser. Desuden er der en række personer og hændelser, der på godt og ondt indgår i fortællingen.


Det er tiden, hvor landbrugsproduktionen omlægges fra ekstensiv korndyrkning til intensivt husdyrbrug. Deraf fulgte opførelse af mejerier og slagterier til oparbejdning af forædlede fødevarer, som via den nyligt anlagte jernbane blev fragtet til blandt andet Esbjerg, hvor svinekød og smør udskibes og sælges i England.


Folkehøjskoler oprettes og fyldes med lærelystne unge, der i lokalsamfundet deltager i den demokratiske proces. De politiske partier dannes og vinder tilslutning hver for sig blandt forskellige befolkningsgrupper. En dynamisk udvikling er i gang; det er begyndelsen til det moderne Danmark, erhvervsmæssigt, politisk og kulturelt.