Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953
boglogo
Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953
af J. C. Strunge Jensen
Bogen er på 256 sider.
Format: A5.
Pris: 198 kr. (+ porto).


Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953

I ”Strejftog i Sejs-Svejbæks historie før år 1900”, som udkom i 2005, er der skrevet om områdets tidlige historie, hvor kilderne

var få og spredte.

Med”Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953” bevæger vi os nu i et tidsrum, hvor der er mange skriftlige kilder, og hvor de ældste indbyggeres hukommelse dækker en stor del af tiden inden for enkelte områder, specielt med hensyn til deres egen familie, deres erhverv eller særlige interessefelter.

Bogen dækker foruden selve Svejbæk og Sejs også lokaliteter, som havde betydning for de mennesker, der levede i den omhandlede periode, det gælder f. eks. de udflugtssteder, som fandtes langs søbredderne, og af hvilke mange nu er forsvundet.

I bogen træffer vi en lang række personer, som på den ene eller den anden måde satte deres præg på dagliglivet, sognerådsmedlemmer,

foreningsformænd, erhvervsfolk eller ganske almindelige mennesker, som betød noget for andre.

Der er lagt vægt på også at give et indblik i de livsvilkår og den levevis, der allerede et par generationer efter synes

meget fjerne.

Selv om Svejbæk og Sejs var et lille samfund, skete der også store ting gennem tiden. Mange har hørt om, at Taterhytten var Danmarks første vandrehjem, men er det rigtigt? hvem vidste, at Svejbæk var et af de første steder i Danmark, der havde flyveplads? og hvor mange husker, at kirken og kirkegården ligger ovenpå et gammelt ammunitionsdepot med 700 tons sprængstof?

Der er sket meget i Svejbæk og Sejs mellem 1900 og 1953, det kan man læse om i denne bog.