Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Lad stenene ligge – En bog om Judas
boglogo
Lad stenene ligge – En bog om Judas
af Helge Kjær Nielsen
Bogen er på 152 sider.
Format: A5.
Pris: 200 kr. (+ porto).


Lad stenene ligge – En bog om Judas

Om bogen: Judas er op gennem kirkens historie af de fleste blevet betragtet som den største synder overhovedet. Han udleverede Jesus til jøderne og dermed til døden. Derfor er han af mange allerede dømt til fortabelse.


I denne bog argumenteres der for, at de nytestamentlige tekster ikke begrunder et så negativt billede af Judas. Der argumenteres dels ud fra en analyse af de tekster, hvori Judas direkte er omtalt, men også ud fra en række andre, der gør det klart, at Judas må ses i et langt større teologisk perspektiv. Hertil hører, at han må ses som et led i Guds frelsesplan. Bortset fra at det ikke er menneskers sag at dømme, er der altså heller ikke nogen klar begrundelse for at gøre det. Derfor: Lad stenene ligge!


Om forfatteren: Helge Kjær Nielsen er dr. theol. og var i 37 år ansat ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus med Det Nye Testamente som sit særlige fagområde. Han har desuden i en lang årrække undervist på kurset ”Teologi for Lægfolk” og virket som ulønnet hjælpepræst.