Forside | Om forlaget | Aktiviteter | Links | Kontakt
Sorgdigte
boglogo
Sorgdigte
af Knud-Erik Engelstoft
Bogen er på 68 sider.
Format: A5.
Pris: 100 kr. (+ porto).


Sorgdigte


Sorgoplevelsen og digtene, der udsprang deraf.


Mange har i tidens løb sagt og skrevet begavede og rammende ting om begrebet sorg, med og uden baggrund i egen sorgoplevelse. Kriser af forskellig art og den praktiske behandling af dem har også i lang tid haft min interesse på fagligt plan.

Men nu har jeg i fremskreden alder og efter knapt 50 års ægteskab oplevet at miste min ægtefælle efter hendes mere end et år varende ondartede sygdomsforløb, så nu har jeg personligt oplevet sorgen i dens forskellige stadier og med dens utroligt dybtgribende psykiske kaos, som kuldkaster alle teoretiske forestillinger, man kan gøre sig.

Men man tilskyndes også under det lidelsesfulde arbejde til at genopbygge sin identitet, efterhånden som man får styr på følelser og nervesystem. Det er en trang vej, men arbejdet belønnes også ind imellem med overraskende positive oplevelser, som det gælder om at fastholde.

Digtene i denne samling er udsprunget af sorgen og det seje træk, der fulgte.